top of page

CHUYỆN CHỢ LỚN - Dân dĩ thực vi thiên là gì? 🍜

Updated: Apr 28, 2021

民以食为天 - Dân lấy ăn làm đầu

 

Nếu Có, Ché đến An Duyên Chợ Lớn, ngồi ăn ở tầng 1, chắc hẳn sẽ thấy dãy neon với 民以食为天 - Dân dĩ thực vi thiên. Cũng nhiều Có, Ché hỏi ý nghĩa của câu này! Qua đây An Duyên xin giải thích.Đối với văn hóa người Hoa lẫn Việt, để yên lòng dân, cốt phải hiểu "Bách tính lấy ẩm thực làm thứ quan trọng nhất để sống". Tương truyền quanh câu này có một câu chuyện khá ly kỳ mà An Duyên xin thuật lại:

Tích truyền như sau

Sau khi triều Tần bị diệt vong, giữa Lưu Bang và Hạng Vũ lại tranh quyền đoạt vị. Trong trận Bành Thành, quân đội Lưu Bang tổn thất nghiêm trọng, lui về Huỳnh Dương, Thành Cao, lấy thủ làm công.

Nhưng quân lương của Hán quân dần không đủ. Trên Ngao sơn có một toà thành nhỏ xây từ thời Tần, trong thành nhiều kho chứa lương thực, nhân đó gọi là Ngao thương, vì thế chiếm lĩnh được kho lương này là cực kì quan trọng trong chiến trận.

Sự tấn công dũng mãnh của Hạng Vũ, không biết làm cách nào, Lưu Bang định cắt nhường quan Đông cho cho Hạng Vũ, lui về lấy lại sức, mặt khác có thể tổ chức lại lực lượng

Mưu sĩ Lịch Dị Ki biết được chủ ý này, phản đối rằng:

Điều mà bậc đế vương dựa vào đó là sự hậu thuẫn của dân, dân lấy cái ăn làm trọng, Ngao thương là yếu địa tàng trữ phong phú lương thực, thế mà Đại vương lại bỏ, kho lương có lợi biết chừng nào! Mất đi đối với quân đội mà nói sẽ gây ra bất lợi cực kì to lớn.

Lưu Bang trầm tư trong chốc lát, cảm thấy lời của Lịch Dị Ki có lí, liền hỏi: - Thế thì theo cao kiến của tiên sinh, ta phải làm thế nào?

Lịch Dị Ki (Cơ) nói rằng:

Trong tình hình này, nhất thiết không thể lui binh, Đại vương chỉ có tổ chức lại lực lượng, bảo toàn Ngao thương, phong lương túc thực mới có thể làm phấn chấn tinh thần quân sĩ.

Lưu Bang làm theo lời Lịch Dị Ki (Cơ), quả nhiên sau đó giành được thắng lợi.Qua ý nghĩa trên, An Duyên cực kỳ tâm đắc câu 民以食为天 - và ngẫm nghĩ rằng: để lấy được lòng Có, Ché, để được Có Ché thương yêu nhớ đến, cốt nhất là phải làm được những món ăn ngon!

-------------------------------------------------------

AN DUYÊN CHỢ LỚN

15 Trần Điện, P10, Q5 || 0908.421.461 || 028.629.88668

anduyencholon@gmail.com

𝐖𝐞𝐛: anduyencholon.com

𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦: anduyen.cholon

※ Thời gian hoạt động tiệm nước An Duyên Chợ Lớn:

07.00 - 13.00 & 17.00 - 22.00

※ Thời gian hoạt động tiệm ăn, An Duyên Chợ Lớn:

10.00 - 14.00 & 17.00 - 22.00

1,054 views0 comments

Comments


bottom of page